Hjem/Prosjekter

Birkebeinerløypa

Birkebeinerløypa er planfri kryssing med kulvert mellom skiløype og Nordsætervegen mellom Sjusjøen og Nordseter.

I tillegg har det blitt bygget 400m lang turveg med grusdekke langs Nordsætervegen, turvegen er 3m bred og krysser over kulvert.

Vingemurer i naturstein.

 

Byggherre Brøttum Almenning

20190514_095226
Kulvert med vingemur i naturstein
C-Tegning
Oversiktstegning
kulvert
Tursti / Skiløyper
Web levert av CustomPublish AS