Hjem/Prosjekter

Dreneringstiltak Lille Almerud - Brumunddal

Ved Lille Almerud i Brumunddal skal det etableres avskjæringsgrøfter oppstrøms den nye bebyggelsen langs Lillehagvegen. Avskjæringsgrøftene har til hensikt å infiltrere og drenere grunnvann og overvann fra ovenforliggende områder hvor vannmengdene i perioder kan bli store. Avskjæringsgrøftene skal lede overvannet ut i to bekker, henholdsvis nord og sør for boligfeltet i to separate system bestående av infiltrasjonsgrøfter og grøfter for overvannstransport.

IMG_0489
Bentonittmembran mot nyoppsatt garasje
IMG_0481
Web levert av CustomPublish AS