Hjem/GPS/KS/HMS/DOK

GPS / KS / HMS / Dokumentasjon

GPS

For oss er det viktig og kunne utføre arbeider på en riktig og kostnadseffektiv måte, derfor har vi montert GPS på maskinene.
Ved å bruke maskinstyring på våre prosjekter, ser vi at effektiviteten på maskinene er vesentlig høyere, samt at muligheten for å gjøre feil i forbindelse med utmålinger og høyder er betydelig redusert.

KS/HMS

Maskinkraft AS benytter MEF sitt KS/HMS system.

                                                                                           

Dokumentasjon

God dokumentasjon på arbeider som blir utført, materiell som blir benyttet presentabel sluttdokumentasjon på jobber, er for oss veldig viktig.
Maskinkraft AS benytter i dag systemer som til enhver tid er tilgjengelig i transportutstyr, på mobiltelefoner og datamaskiner.
Masser som blir transportert blir forløpende oppdatert fra PAD’s i lastebiler/traktorer, grøfter som blir gravd/fylt blir forløpende dokumentert ved hjelp av mobiltelefon/smarttelefon og det samme med tomter som blir gravd ut/fylt opp.
Grunnlaget for dokumentasjon blir laget ved hjelp av skjemaer for alle typer arbeider, bilder som hver enkelt tar ute på anlegget og innmålte data fra gravemaskiner.
Sluttdokumentasjonen hentes til slutt ut via en datamaskin og leveres kunden.

Web levert av CustomPublish AS