Hjem/Prosjekter

Mjøsparken - Skibladnerbrygga

Entreprisen omfatter i hovedsak massehåndtering, betong- og murarbeider samt pelearbeider for ny Skibladnerbrygge.

I tillegg ble det som en del av denne entreprisen etablert VA-grøft ved molo for overløpsledning ut i Mjøsa.

1
2
3
4
5
Web levert av CustomPublish AS