Hjem/Prosjekter

Øverkvernenga, Brumunddal

Opparbeidelse av nye boligtomter for Nordbohus - med alt dette innebærer. Legging av private ledninger for vann, overvann og spillvann. 

Oppgradering av eksisterende VA-anlegg i Mausetvegen. Etablering av GS-veg langs Mausetvegen.

tegning
Mausetvegen
Web levert av CustomPublish AS