Hjem/Prosjekter

Rudshøgda E21, Rudshøgda

VA og veg med tilhørende fortau og belysning for nytt næringsområde på Rudshøgda.

Ca 200m med ny veg, fortau og VA, i tillegg ble det opparbeidet 4 kumgrupper og 8 nye lyspunkter.

1
2
3
4
5
Web levert av CustomPublish AS