Hjem/Prosjekter

VVA-Anlegg Kroksjølia

Veg-, vann- og avløps anlegg for Kroksjølia hyttefelt på Sjusjøen. Prosjektet omfatter nyetablering av vann- og avløpsledninger i eksisterende hyttefelt, samt ny-etablering av hyttefelt og fortettingshytter / tomter. Eksisterende hytter i antall 193 stk. og 91 stk. nye hytter. Det skal i tillegg anlegges adkomstveg til nytt hyttefelt og fortettingstomter. Anlegget omfatter også etablering av to pumpestasjoner for spillvann. Hyttefeltet er lokalisert ca. 1 km øst for Storåsen og ligger i hovedsak nord for Birkebeinervegen.

 

Prosjektet ble startet opp November 2018, og skal stå ferdig innen November 2020.

 

Byggherre Pihl AS

1
2
Etappe1
Etappe 1
Etappe2
Etappe 2
Web levert av CustomPublish AS