Vann-, avløps- og fjernvarmeanlegg

VA er noe Maskinkraft jobber mye med. I dag forventes det at levetiden på nylagte anlegg skal være ca. 100 år. Det kreves nøyaktighet og stor kompetanse for å oppfylle disse kravene. Vi har derfor utdannet en stor del av arbeidsstokken på dette området, slik at vi kan møte markedet med den utrustningen som kreves for å kunne levere arbeid av beste kvalitet.

Veibygging

Veibygging er et stort arbeidsområde, da det i dag bygges flere nye boligfelt ol. enn noen gang tidligere. For å kunne møte dette markedet på en effektiv og profesjonell måte, har vi i senere tid utstyrt flere av våre gravemaskiner med GPS system. Det er i dag høye krav til plassering av kantstein, sluk, gatelysmaster, osv og Maskinkraft møter disse utfordringene, på en kunnskapsrik og god måte.

Grunnarbeid/Tomtearbeid

Som nevnt over, så bygges det i dag flere boliger og næringsbygg enn noen gang tidligere. Vi benytter solid og topp moderne utstyr, for å utføre disse arbeide så effektivt og kvalitetsmessig som det i dag kreves. Det er ofte korte byggetider og man er avhengig av god fremdrift. Maskinkraft har dette i fokus.

Terrengarbeider/Utomhusanlegg

I forbindelse med nye næringsbygg, boliger og byggefelt kreves det at terrenget rundt, må tilpasses de nye planene. Vi utfører alle disse tilpasningene. Intern flytting av masse, så vel som bortkjøring og tilkjøring. Maskinkraft har også egen anleggsgartner som driver med belegningsstein, belysning, natursteins mur/støttemur og opparbeidelse av grøntarealer.

Riving

Riving av bygg, tilbygg og annet er også en tjeneste vi leverer. Våre ansatte har bred erfaring og en lang referanseliste. Vi er også godkjent for ansvarsrett på dette området. Det er stort fokus på miljø og håndtering av avfall. Maskinkraft følger alle krav som er satt til håndtering/sortering/levering av avfall og spesialavfall og utarbeider dokumentasjon på dette, som en del av jobben.

Snørydding

Vi har et stort antall kontrakter for snørydding og strøing hos alt ifra store firmaer til privatpersoner.

Transport

Med egen transporthenger tar vi på oss transport av mindre maskiner og utstyr opp til ca 15 tonn, i tillegg til av vi har et antall lastebiler og traktorer i arbeid for massetransport.

Matjord

Maskinkraft har i en årrekke produsert og levert matjord til store deler av nordre Ringsaker. Vi tar på oss alt ifra opplasting, transport, utlegging/planering og til ferdig plen.6