Lillehammer kommune skal sanere VA ledninger i et eksisterende boligfelt på Vingnes. Området er lokalisert i vegene Pinikkvegen Myrstien og Lyngstien. Anlegget kommer også
litt inn på Vingarvegen i sør.


Anlegget består i hovedsak av utskifting av
Vannledning: 618 m dimensjoner 40 – 225 mm
Spillvann: 439 m dimensjoner: 160 – 200 mm
Overvann: 424 m dimensjoner 200 – 250 mm
Pumpespillvann: 154 m dimensjoner: 110 mm